Waarom Leren reanimeren?

Plotse hartstilstand

Een plotse hartstilstand is één van de belangrijkste doodsoorzaken in Europa.

Tijdens de eerste analyse van het hartritme wordt bij ongeveer 25-50% van de slachtoffers van een plotse hartstilstand een levensbedreigende ritmestoornis vastgesteld. De aanbevolen behandeling van deze ritmestoornis is de onmiddellijke start van basisreanimatie en de vroegtijdige defibrillatie. 

Wanneer de hartstilstand het gevolg is van een ademhalingsstilstand, zoals verdrinking (veel voorkomend bij kinderen) en verstikking zijn beademing en borstcompressies beiden cruciaal voor een succesvolle reanimatie van deze slachtoffers.

Het belang van reanimatie door omstaanders

In de meeste landen verlopen er 5 tot 8 minuten tussen de alarmering van het systeem voor dringende medische hulpverlening en de aankomst van deze hulpverleners ter plaatse. De tijd, van het oproepen van de hulpverleners tot het toedienen van de eerste schok, loopt makkelijk op tot 10 minuten. In die tijdspanne hangen de overlevingskansen van het slachtoffer af van een snelle start van de reanimatie door omstaanders en het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED).

In België zijn er zo'n 10.000 slachtoffers van een hartstilstand per jaar. Alhoewel de levensreddende handelingen bij deze slachtoffers zeer eenvoudig zijn, krijgt slechts 20% van de slachtoffers reanimatie door een omstaander. Samen kunnen we daar verandering in brengen!

​"Education is the most powerful weapon which  
you can use to change the world". Nelson Mandela

© 2016 by Jeroen Jacquemijns

Proudly created with Wix.com

  • Instagram Social Icon